ადმინისტრირება


კომპანია ვებზენი გთავაზობთ ვებ გვერდების, სერვერებისა და სერვერული ოთახების ადმინისტრირებას.

ადმინისტრირება გულისხმობს შემდეგს:
   1. ვებგვერდების ძრავის განახლება
   2. ვებგვერდებზე სიახლეების განთავსება
   3. ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრა
   4. სარეზერვო ასლების შექმნა
   5. ვებგვერდებისა და სერვერების მუდმივი მონიტორინგი
   6. ვებგვერდებისა და სერვერების დაცვა
   7. მეილ სერვერის ადმინისტრირება
   8. თქვენი თანამშრომლების სწავლება/ტრენინგი ვებგვერდებისა და სერვერების გამოყენების დარგში

   და ყველა ის მომსახურება რას საჭიროა ვებგვედებისა და სერვერების გამართულ მუშაობაში

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით