საბანკო რეკვიზიტები

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
   მიმღები შ.პ.ს. „ვებზენ"
   ს.ს. „თი ბი სი" ბანკი
   საბანკო კოდი TBCBGE22
   ანგარიშის ნომერი GE40TB7437536080100003