კორპორატიული სტილი


კომპანიის საფირმო სტილი (მისი ვიზუალური იდენტურობა) გახლავთ სავაჭრო ნიშნის ერთგვარი გრაფიკული გარეგნული მახასიათებელი. მისი არ არსებობა, ანდა არაპროფესიონალურად შესრულება ნიშნავს კონკურენტთა შორის იდენტიფიკაციის, სუბიექტური ნიშნის არქონას.

რა უპირატესობები აქვს ჩვენთან შემუშავებულ კორპორატიულ სტილს:
   1. ახდენს სავაჭრო ნიშნის/ბრენდის იდენტიფიცირებას, გამოყოფს კონკურენტებისაგან
   2. აყალიბებს შთაბეჭდილებას ბრენდთან დაკავშირებით, ახდენს რა მისი იდეოლოგიის სისტემურ გაშლას
   3. ადვილად დამახსოვრებადია ემოციურ და ქვეცნობიერ დონეზე
   4. ზრდის პარტნიორების და მომხმარებლების ნდობის ხარისხს

კორპორატიული სტილის დასამზადებლად და დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით